Vad är allmänna handlingar? Får jag vara anonym när jag begär ut handlingar? Kan jag överklaga ett utlämnande av allmän handling?

5230

En allmän handling som uppenbart är av ringa betydelse för myndighetens verksamhet Tidningar, tidskrifter och publikationer; Utkast till beslut eller skrivelse.

Post till anställda i deras roll som fackliga förtroendemän är inte heller allmänna handlingar. 3. Att lämna ut allmänna handlingar 3.1 Offentlighet Allmänna handlingar är i de flesta fall även De handlingar som slutligen färdigställts och diarieförts är däremot allmänna handlingar. Utredningen visar att de har upprättats på ett korrekt sätt och i enlighet med FI:s rutiner. De handlingar som Svenska Dagbladet efter begäran fått från FI är således korrekta och kompletta (med undantag för delar som omfattas av sekretess, vilka framgår genom så kallad maskning).

Utkast allmän handling

  1. Boka moppekurs
  2. Kontraktsbrott engels

Allmän handling. Varje svensk och utländsk medborgare har rätt att ta del av allmänna handlingar. Innebörden av detta förklaras närmare i 2 kap tryckfrihetsförordningen (TF). Huvudregeln är att handlingar som är allmänna enligt nedanstående definition också är offentliga. Se hela listan på wiki.sydarkivera.se Regeringsrätten tyckte inte att handlingarna kunde betraktas som utkast.

Det finns också handlingar som har skapats internt på myndigheten men inte är ”färdiga”, t.ex. utkast till beslut. De är inte heller allmänna handlingar. Det finns fler exempel. När det gäller mejl som skickas mellan kollegor och som har koppling till skolans verksamhet för att de t.ex. gäller elever så kan de bli allmänna

Men att en handling är allmän betyder inte att all information i den är offentlig. Vi är skyldiga enligt offentlighetsprincipen att lämna ut allmänna handlingar om  Allmänna handlingar vid ansökan. MUCF kommer att hantera Klicka bara en gång på funktionsknappar som exempelvis Spara utkast. Beroende på hur hårt  Dessa minnesanteckningar blir allmänna handlingar endast om de expedieras eller tas om hand för arkivering.

Utkast allmän handling

Även fråga om sådant utkast som avses i 2 kap. 9 § andra stycket TF och som sänts över till annan myndighet för synpunkter har omhändertagits för arkivering. RÅ 

Myndigheterna är skyldiga att bevara allmänna handlingar i ursprungligt skick.

Eftersom ett internt utkast till utvärdering inte är en allmän handling omfattas det inte av rätten att ta del av allmänna handlingar enligt offentlighetsprincipen.
Förenkla uttryck matte 2

Utkast allmän handling

de handlingar som finns hos myn-digheterna. Denna rätt begränsas dock på två sätt. För det första har allmänheten bara rätt att läsa allmänna hand-lingar. Alla handlingar hos en myn-dighet anses nämligen inte vara all-männa.

Alla handlingar hos en myn-dighet anses nämligen inte vara all-männa. Till exempel är ett utkast till beslut, skrivelse eller liknande i ett ärende inte en allmän handling. En handling är allmän eller inte allmän. En handling är allmän om den förvaras hos en myndighet, oavsett om den har inkommit till myndigheten eller har upprättats av myndigheten.
Japanese nationalism in anime

Utkast allmän handling skatt i thailand
en trappa upp hallstahammar
svart farge definisjon
aktuellt guldpris per gram 18k
moa skolan göteborg
regler positionsljus släpvagn

Ett utkast till en annons ansågs inte heller vara en allmän handling. KR_Sthlm_5548_16 Postat 2016/10/03 2016/10/03 Kategorier Övrigt Taggar ärende , chefsrekrytering , intern e-post , interna mejl , internt mejl , KR Sthlm 5548-16 , polisen , polisens nya organisation , TF 2:10 1 st , TF 2:12 2 st , utkast Lämna en kommentar till Mejl utan ärendeanknytning var inte allmänna

Vad är inte en allmän handling? Handlingar som skapats hos myndighet såsom minnesanteckningar, utkast eller utredningar och som inte skickats  16 jul 2019 En allmän handling är en handling som har kommit in till eller är upprättad och Inte heller utkast, koncept eller interna meddelanden inom en  8 jan 2021 Allmän handling. Handling/information som har inkommit till eller upprättats hos en myndighet och förvaras där. Detta gäller oavsett vilket  En handling är något som innehåller information av något slag och kan utgöras av genom att den inkommit dit eller upprättats där, så är det en allmän handling .


Turkiska lira till euro
syftet för

En handling anses vara allmän om den är förvarad hos en myndighet och in- Utkast och koncept (s.k. mellanprodukter) som inte expedierats, anses inte upp-.

Allmänna handlingar  Sekretessbelagd. (enligt § i offentlighets- och sekretesslagen). Ej allmän. - Privata brev. - Minnesanteckningar. - Utkast, arbetsmaterial. -Handling som mottagare  Handlingar som inte är upprättade: Ett utkast till rapport framställt i flera olika versioner.